VITAE

VİTAE bireylerde yaşam tarzı değişikliği sağlamak için web ve mobil tabanlı bir karar destek sistemidir. Bu sistem hekim ve hastalar tarafından kullanılabilen bir yazılımdır.Hekimler; sigara bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen hastaların tedavisinde hasta kayıt sistemi ve klinik karar destek sistemi olarak kullanabilirler. Güncel rehberler ışığında hazırlanmış algoritmaları baz alan klinik karar destek sistemi hastaların özellikleri, öykü ve fizik muayene bulgularına göre her hasta için uygun olan yaklaşım ve tedavi seçeneklerini hekimlerine önermektedir.

Ayrıca hekimler, hastaların kullanacakları mobil uygulama aracılığıyla hastalarını uzaktan izleyebilmektedirler. Mobil uygulama hastalar, bireyler için geliştirilmiş bir yazılımdır. Bireyler; mobil uygulamayı yaşam tarzı değişikliği tedavilerinin bir parçası olarak kullanabilecekleri gibi, sigara bırakma, kilo verme ve egzersiz yapmak için bireysel olarak da kullanabilmektedirler. Mobil uygulamada, bireylerin kendi bilgilerini girecekleri, kendi izlemlerini yapabilecekleri, gereksinim duydukları konuda bilgilendirme alacakları, davranış değiştirmelerine destek olacak içerikler mevcuttur.Mobil ve web uygulamaları Vinnova web sitesi üzerinden indirilerek kullanılabilmektedir.

Sağlığı geliştirme, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol edebilmesi, sağlık durumuna uygun davranışları seçmesidir. Bunun için de bireyin alışkanlıklarını, geçmiş̧ öğrenmelerini değiştirmek, yeni davranış modelleri ve yaşam koşullarını geliştirmesine destek olmak gerekmektedir. Yaşam tarzı değişikliği, sigara bırakma tedavisi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmayı içermektedir. Birçok hastalığın önlenmesinde ve kronik hastalıkların tedavisinde medikal tedavi yanında yaşam tarzı değişikliği yapmak gereklidir. Ancak yaşam tarzı değişikliği tedavisi uzun süreli davranış değişikliği gerektirdiği için bireyler tarafından istenildiği gibi uygulanamamaktadır. Yaşam tarzı değişikliği sağlamada E-Sağlık çözümleri kullanan VİTAE bu sorunu çözmek için geliştirilmiştir.

watcHTup

WatcHTup, hipertansiyon yönetiminde akıllı saat ve akıllı telefon ile kan basıncı takibinin yapılmasını sağlayan bir karar destek ve izlem sistemidir. Bu sistem hekim ve hastalar tarafından kullanılabilen bir yazılımdır. Hekimler bu yazılımı kullanarak, hipertansiyon sahibi hastalarının günlük tansiyon verilerini izleyerek hastaları daha yakından ve sıklıkla takibini yapabilirler ve buna bağlı olarak hastaları yönlendirebilirler.

Bu yazılım, hekimlerin hastaları uzaktan izlem yapabilme kolaylığını elde etmesini hedefler. Hekimler hastaların takibini, hastaların kullandığı akıllı bileklik veya akıllı saat yardımı aracılığıyla hastalar tarafından günlük düzenli olarak ölçülen ve otomatik olarak mobil uygulama ile senkronizasyonu yapılan tansiyon verileriyle yapabilmektedir. Hasta takibi yapıldıktan sonra da bu verilere göre hastalara durumlarına uygun olarak tedavi önerebilmektedir.

Böylelikle, geliştirilmiş olan karar destek ve izlem sistemi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde hekimlerin hipertansiyon hastasının tedavisinde kullanabileceği bir ortam oluşturulmuş ve bu tedavilerin en önemli ilk aşaması olan, hasta takibi, doğru ilacın tanımlanması ve tedavi uyumunun sağlanmasında hekimlere yardımcı olunmaktadır.

WatcHTup akıllı telefon uygulamasını hastalar kendi kan basınçlarını takip etmek için de kullanabilmektedirler. Kan basıncını ölçen bir saat edindiklerinde, saatleri ile uygulamayı eşleyerek kendi kan basınçlarını izleyebilmektedirler. WatcHTup akıllı telefon uygulaması, hastaların kan basınç ölçümlerini değerlendirerek hastalara önerilerde bulunabilmektedir. Hastalara kan basınçlarını takip etmeleri, ilaçlarını zamanında almaları için uyarılarda bulunmaktadır. Hastalar tarafından saatle ölçülen kan basınçlarının, haftalık ve aylık raporlamalarını yaparak, hastaya hastalığının gidişatını bildirebilmektedir.

Kan basıncının düzenli ölçüm ve izleminin yapılmasının hipertansiyon hastalığının kontrol altında tutulmasını sağladığı pek çok uluslararası bilimsel çalışmada gösterilmiştir.

WatcHtup programları üniversite uzman tıp doktoru öğretim üyeleri tarafından ve bilgisayar mühendisliği akademisyen ve uzmanları tarafından geliştirilmiştir.