Tez ve Etik Kurul Danışmanlığı

VİNNOVA Danışmanlık olarak, lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezi hazırlayacak öğrencilere tez tasarım sürecinden başlayarak tez basım ve hatta tezin savunma sürecine kadar her aşamada sizlere yardımcı olabiliriz. 

İster konunuzun belirlenmesi, ister araştırma tasarımınızın hazırlanması, ister etik kurul başvurusu, ister nitel veya nicel analizlerinin yapılması, ister tezinizin yazılması olsun tezinizin ihtiyaç duyduğunuz her aşamasında, konusunda uzman araştırmacılarımız, öğretim üyelerimiz tarafından etkin danışmanlık veriyoruz.

TEZ YAZIMI DANIŞMANLIĞI AŞAMALARI

1. TEZ ÖNERİSİNİN HAZIRLANMASI

Tez konusu, soru ve amacın hazırlanması

Çalışmanızın ana hatlarını çizerken, sorunla ilgili bir bağlam sağlayarak ve tanımladığınız sorunu, çalışmanızın özel amacını, yanıtlamayı önerdiğiniz araştırma soruları ve genel çalışma tasarımının hazırlanmasında destek oluyoruz.

Literatür incelenmesi

Genellikle tez yazımının en çok zaman alan sürecidir. BU bölüm, çalışmanızın ele alacağı araştırmalardan yola çıkarak, mevcut boşluğun ortaya çıkartılması sağlayarak tezi güçlendirecektir. Bu nedenle bu bölüm kritik öneme sahiptir. Bu bölüm ayrıca yaklaşımınız için teorik veya kavramsal çerçevenin ana hatlarını verecektir ve genç bir araştırmacıysanız, araştırmanıza rehberlik edecek, en iyi teori veya teorileri belirlemenize yardımcı olmak için kesinlikle çok çeşitli disiplinlerdeki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz.

Araştırma metodolojisi, örneklem ve veri toplamanın belirlenmesi

Araştırma sorusuna ve amacına uygun nicel veya nitel araştırma yönteminin seçilmesi, belirli araştırma sorularınızı ve hipotezlerinizi (uygunsa) araştırmak için, neden en iyi olduğu da dahil olmak üzere, araştırma tasarımınız hakkında ayrıntılı bir açıklama sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Bu bölüm de, belirli metodolojinizin güvenilirliğini kanıtlamak için yerleşik araştırmacılara ve araştırma yöntemlerine yapılan referansları içerecektir. Bu çalışmanın, veri toplama araçlarınızla ilgili tüm ilgili bilgileri içerdiğinden ve katılımcılarınız için örnekleme stratejinizi, önerilen veri toplama yöntemlerinizi ve özel test planınızı ve/veya nitel analiz protokolünüzü açıklayıp gerekçelendirdiğinden emin oluyoruz.

Metodolojinizi sonlandırırken, tüm etik hususları ve olası tam olarak ele aldığınızdan emin oluyoruz.

Tez önerisi formatına uygun olarak yazımı

Tez önerisini uygun bir formatta yazılması konusunda danışmanlık ve destek veriyoruz. Sunum halinde hazırlanmasında destek oluyor ve sunum provalarında sizlere geribildirim vererek en iyi sunumu yapmanızı sağlamaya çalışıyoruz.

2. ETİK KURUL BAŞVURUSU VE İZİNLER DANIŞMANLIĞI

Çalışmanızda insan yada insana ait veri kullanılacaksa, çalışma insan üzerinde yapılacaksa yürürlükte olan tüm yasal düzenlemeler başta olmak üzere etik, ilke ve kurallara uygun hazırlanması, planlanması ve uygulamalarının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Yapılacak araştırmanın özelliklerine ve yöntemine göre farklı etik kurul başvurularının (girişimsel, gözlemsel vb etik kurul) yapılması gerekmektedir.

Tez öneri olarak hazırlığı bitmiş ve onaylanmış araştırmanın etik kurul onayı gerekmesi durumunda etik kurul başvurusu hazırlanması için danışmanlık veriyoruz.

3. PROJE YAZIMI VE FON BAŞVURUSU DANIŞMANLIĞI

Tez çalışmanız için fon gereksinimiz olduğunda uygun fonların bulunması ve bu fonlara uygun proje önerilerinin hazırlanmasında danışmanlık veriyoruz. Proje yazımı ve fon başvurusu konusunda uzman danışmanlarımız sizlere yardımcı olmaktadır.

4. TEZ YAZIMI

Tez veri analizi ve değerlendirmesi

Spesifik veri kümeniz veya veri toplama aracınız ne olursa olsun, ihtiyaç duyabileceğiniz nitel veya istatistiksel analizleri tamamlamadan önce verilerinizi içe aktarabilir ve (gerekirse) temizleyebiliriz. Oldukça karmaşık istatistiksel analizde ve ayrıca nitel analizlerde size uygun uzman desteğini sağlıyoruz. Keşif amaçlı veya daha büyük ölçekli araştırma projeleri için genellikle gerekli protokoller olduğundan, neredeyse her türlü veri analizine ve sonuç tartışmasına yardımcı olmak için iyi bir donanıma sahibiz. Sonuçlarınızı tasarlamak için kapsamlı yardımımızın bir parçası olarak, her bir önemli bulgunuzun net görsel örneklerini sağlamak için uygun olduğu şekilde tablolar ve şekiller ekleyebiliriz. Bu sürecin sonunda, kodlama ile oluşturulan tüm dosyaları uygun veri tabanı dosyaları olarak uygun şekilde size sağlayabileceğiz.

Bulguların yazımı, tablo ve şekillerin hazırlanmasında gereksinimiz olan yardımı sağlıyoruz.

Tartışma ve sonuç

Sonuçlar bölümünde özetlenen bulgulara dayanarak, tam bir tartışma ve sonuç bölümü taslağı hazırlamanıza yardımcı oluyoruz. Hem veri kümeniz veya katılımcılarınız tarafından temsil edilen nüfus ve/veya bölge için konunuzla ilgili uygulama ve gelecekteki araştırmalar için önemini vurgulamak için bulgularınızın eleştirel analizini sağlamak ve bulguların alandaki daha genel araştırmalarla nasıl kesiştiğinin tartışılmasını sağlıyoruz. Sonuçlarınız, araştırmanızın daha geniş bir alanıyla ilgili bu bölümün tartışmasının düzenlenmesine rehberlik edecektir.  Son olarak, bu bölüm, tezi tam olarak özetlemeden önce araştırmanızdan kaynaklanan sınırlamaları açıklayacak ve devam eden araştırmalar için önerilerde bulunulacaktır.

Final tez düzenleme

Teziniz tamamlandıktan sonra kapsamlı bir düzenleme yapmanıza yardımcı oluyoruz. Dilbilgisi, cümle yapısı, genel biçimlendirme, referanslar, alıntılar, ön bilgiler ve ekler için kapsamlı bir incelemeye dayalı olarak belgenizin gönderilmeye hazır olmasını sağlıyoruz.

Tez savunması hazırlığı

Tezinizin sunumunu hazırlamanıza yardım ediyoruz. Etkili bir sunum yapabilmeniz için size koçluk yapıyoruz.