Danışmanlık Alanlarımız

Bilimsel Araştırma Hazırlama ve Yürütme Danışmanlığı

Bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların, araştırma protokollerinin yazımından, etik kurul başvurusu hazırlama ve etik başvuru süreçlerinde gerekli olan tüm desteği veriyoruz.

Araştırma sürecinde araştırmanın yürütülmesi, veri toplanması, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, zaman ve plana uyum sağlama konusunda uzman ekibimizin danışmanlığında çalışmalarınızın en verimli olarak yürütülmesini sağlıyoruz.

Tez Danışmanlığı

VİNNOVA Danışmanlık olarak, lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezi hazırlayacak öğrencilere tez tasarım sürecinden başlayarak tez basım ve hatta tezin savunma sürecine kadar her aşamada sizlere yardımcı olabiliriz.

İster konunuzun belirlenmesi, ister araştırma tasarımınızın hazırlanması, ister etik kurul başvurusu, ister nitel veya nicel analizlerinin yapılması, ister tezinizin yazılması olsun tezinizin ihtiyaç duyduğunuz her aşamasında, konusunda uzman araştırmacılarımız, öğretim üyelerimiz tarafından etkin danışmanlık veriyoruz.

İstatistik Analiz ve Danışmanlık

Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezleriniz için veri tabanlarının hazırlanması, verilerin girişi ve araştırma amacınıza uygun veri analizlerinin yapılması ve yorumlanması konularında size yardımcı olabiliriz.

Temel ve ileri analizler için uzman ekibimiz sizlere destek vermektedir. Sağlık ve istatistik alanlarından uzman araştırmacılarımız ile öğretim üyelerimizden her an danışmanlık alabilirsiniz.

Etik Kurul Başvurusu Danışmanlığı

Planladığınız bir bilimsel araştırma veya tezinizin etik kurul başvurusu sürecine danışmanlık veriyoruz. 

Çalışmanızda insan ya da insana ait veri kullanılacaksa, çalışma insan üzerinde yapılacaksa yürürlükte olan tüm yasal düzenlemeler başta olmak üzere etik, ilke ve kurallara uygun hazırlanması, planlanması ve uygulamalarının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Yapılacak araştırmanın özelliklerine ve yöntemine göre farklı etik kurul başvurularının (girişimsel, gözlemsel vb etik kurul) yapılması gerekmektedir. 

Tez öneri olarak hazırlığı bitmiş ve onaylanmış araştırmanın etik kurul onayı gerekmesi durumunda etik kurul başvurusu hazırlanması için danışmanlık veriyoruz. 

Proje Hazırlama ve Yazma

Bireysel veya kurumsal olarak bir proje yazma fikriniz varsa sizlere projenizin yazımından, ortakların seçimi, proje fonunun ve çağrısının belirlenmesi, başvuru yapılmasına kadar olan tüm süreçlerde sizlere danışmanlık veriyoruz. VİNNOVA olarak, bir proje başlamadan önce proje hedeflerinin, kapsamının, risklerin, sorunların, bütçenin, zaman çizelgesinin ve yaklaşımın tanımlamanızı uzman ekiplerimizle yardımcı oluyoruz.

Proje Yönetimi

VİNNOVA olarak, projelerinizi etkin bir şekilde yönetmek için gereken teknik bilgi, insan yönetimi yetenekleri ve iş bilinci özelliklerimizi bir araya getiriyoruz.

Proje yönetimini sadece bir işi yönetmek olarak değil, aynı zamanda nihai teslimata ve sınırlı bir zaman aralığına sahip karmaşık bir süreci yönetmek olarak görüyoruz.

Projelerinizi başarılı bir şekilde planlamak, koordine etmek ve sonuçlandırmak için size rehberlik ediyoruz. Profesyonel ekibimiz, projelerinizin başarıyla tamamlanmasına ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için burada.

Proje Danışmanlığı

Kuruluşlara doğru projeleri (zamanınızı, yeteneğinizi ve bütçenizi en iyi şekilde kullanan stratejik uyumlu projeler) yapmalarında ve bunları doğru yapmalarında yardımcı oluyoruz.

VİNNOVA Sağlık Danışmanlığı, proje yönetimi ve proje portföy yönetimi (PPM) çerçevenizi geliştirmenize ve iyileştirmenize yardımcı olarak, somut, sürdürülebilir faydalar sağlayacak stratejik projeleri önceliklendirmenize ve yürütmenize olanak tanıyoruz.

Eğitim Alanlarımız