Biz Kimiz?

Vinnova Sağlık İnovasyon Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. 2016 yılında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği (BIGG) ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer alan DEPARK’ta bir spin-off şirketi olarak kurulmuştur.


Vinnova ailesi, sağlık bilişimi ve sağlık teknolojileri alanında ARGE faaliyetleri yürütmektedir. Bununla birlikte proje hazırlama ve yönetimi danışmanlığı, klinik araştırmalar hazırlama ve yürütme danışmanlığı ayrıca nicel ve nitel araştırma yöntemleri, proje yönetimi eğitimleri vermektedir.


Yürütmekte olduğu çalışmalarda konusunda uzman farklı disiplinlerden akademisyenlerle işbirliği yapmaktadır.

Misyon & Vizyon

İnsan odaklı, hastalarımızın gereksinimlerine ve önceliklerine uygun, sürekli gelişme ve değişmeyi ilke edinen, güncel bilimsel bilgiyi kullanan, etik değerlerie uygun, nitelikli insan kaynağı ve ekip çalışması ile sağlık hizmeti veren bir kuruluş olarak daha fazla hizmet alıcısına ulaşarak, hastalarımızın yaşam tarzı değişikliklerini sağlamak, sağlıklarını geliştirmek için ticarileşme potansiyeli olan ARGE faaliyetlerini yürütmektir.

İnsan yaşamını değiştiren ve geliştiren, sağlığı geliştirme alanında buluşlar yapan uluslararası düzeyde tanınır bir kuruluş olmak.